Kozma Tamás szakmai életrajza

 

 

Személyi adatok

 

Született:        Budapest, 1939.04.24

Apja:              Kozma Jenő dr (1907-79)

Anyja:             Költő Ágnes (1909-59)

 

 

Képesítések

 

1967      középiskolai tanár (JATE 138/1967)

1962      teológus  (EPTI 1227/1962)

 

 

Tudományos fokozatok és címek

 

1994      egyetemi tanár (Köztársasági Elnöki Hivatal 174/1994)

1994      habilitált doktor (neveléstudományok) (Kossuth Lajos Tudományegyetem 3/1994)

1986          tudományok doktora (neveléstudományok) (Tudományos Minősítő Bizottság

             2205/1986)                           

1973      kandidátus (neveléstudományok) (Tudományos Minősítő Bizottság 5761/1973)

1968      egyetemi doktor  (neveléstudományok) (József Attila Tudományegyetem 306/1968)

 

 

Nyelvvizsgák

 

1971     orosz kandidátusi nyelvvizsga

1970     angol középfokú nyelvvizsga  (Idegennyelvi Továbbképző Központ 2269/1970)

1959     német záróvizsga (Evangélikus Teológiai Akadémia 81/1958-59)

 

 

Szakterület

 

·        nevelésszociológia (oktatásügyi szervezetelemzések, kulturális hátrányok, kisebbségek, regionális analizisek)

 

·        oktatástervezés (oktatási rendszerek nemzetközi összehasonlítása, távlati fejlesztési koncepciók, az iskolai és egyetemi hálózat térségi vizsgálata)

 

 

Munkahelyek

 

Debreceni Egyetem

Felsőoktatási K+F Központ (CHERD)  

Egyetem tér 1, 4032 Debrecen

T/F +36 52 512922

http://cherd.unideb.hu

Ny. egyetemi tanár (emeritus, 2009-14)

 

Eszterházy Károly Főiskola

Eszterházy tér 1., 3600 Eger

Ny. egyetemi tanár (tanácsadó, 2010-)

 

Oktatáskutató és Fejlesztő (korábban: Felsőoktatási Kutató) Intézet

Dorottya u. 8, 1051 Budapest

Tudományos tanácsadó

 

Lakás

 

Nagybányai út 56, Budapest 1025

T/F +36 1 3944869, +36 1 7890508

kozmat@ella.hu; kozmat3@gmail.com

http://cherd.unideb.hu/kozmatamas

 

Tanulmányok

 

1994    Habilitáció a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (neveléstudományok)

 

1986    A tudományok doktora (MTA doktora) cím neveléstudományokból         (nevelésszociológia). Disszertáció: Az iskola mint társadalmi szervezet

 

1973     Kandidátusi fokozat neveléstudományból (nevelésszociológia). Disszertáció: Hátrányos  helyzetű gyerekek falun

 

1969-72    Aspiráns tanulmányok Budapesten, az Országos Pedagógiai Intézetben (aspiránsvezető: Veress Judit)

 

1971     A University of Chicago Department of Education intenziv kurzusa a svédországi Gränna-ban az IEA (Nemzetközi Teljesítményértékelési Szervezet) szervezésében

 

1968     Egyetemi doktorátus Szegeden neveléstudományokból (összehasonlító pedagógia).            Disszertáció: A neopozitivizmus jelentkezése az angol-amerikai pedagógiában.

 

1963-67   Egyetemi tanulmányok és középiskolai tanári diploma a szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán magyar nyelv és irodalom-történelem szakon (levelező tagozat). Szakdolgozat: Az analitikus nevelésfilozófia kritikai ismertetése

 

1961-62   Egyetemi szintű tanulmányok és diploma a kolozsvári (Románia) egyetemi fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetben. Szakdolgozat: A Jézus-kutatás mai kérdései  

 

1957-61    Tanulmányok a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián.

 

1953-57   Középiskolai tanulmányok, érettségi bizonyítvány és tanítójelölti végzettség a budapesti Táncsics Mihály Gyakorló Tanítóképzőben (egykori budai képző, jelenleg Budapesti Tanítóképző Főiskola).

 

 

Szakmai pálya

 

2009-                A Debreceni Egyetem emeritus professzora

 

2005-2009       Az Eszterházy Károly Főiskola (Eger) egyetemi tanára

 

1994-2009       A Kossuth Lajos Tudományegyetem tanára, 1995-2004 között a neveléstudományi tanszék vezetője. 1995-2010: doktori programvezető, a bölcsészettudományi kar doktori és habilitációs tanácsának tagja. 1996-98: egyetemi tanácstag. 2001-től a Pallas Debrecina c. könyvsorozat alapítója és szerkesztője (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen), 2007-től az egyetemi Felsőoktatási K&F Központ alapító elnöke. .

1982-    Az Oktatáskutató Intézet (2004-től Felsőoktatási Kutató Intézet, 2007-től Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos tanácsadója 1982-87 között tudományos osztályvezetői, 1989-től főigazgató helyettes, 1990-2000 között főigazgatói beosztásban. 1992- Az Educatio c. lap alapítója és főszerkesztője.  

 

1981-82  Az MTA Szociológiai Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa.

 

1980-81  A Művelődési Minisztérium művelődéspolitikai főosztályának munkatársa, a művelődéspolitikai főosztály oktatáspolitikai osztályának vezetője.

 

1973-80  Az MTA Pedagógiai Kutató Csoportjának tudományos főmunkatársa 1973-tól tudományos csoportvezetői, 1976-tól tudományos osztályvezetői beosztásban.

 

1968-73  Rovatszerkesztő a Művelődési Minisztérium Köznevelés c. oktatáspolitikai lapjánál.

 

1967-68  Középiskolai tanár a battonyai Mikes Kelemen Gimnázium és Szakközépiskolában (Békés megye).

 

1962-67  Általános iskolai tanító, szaktanító, majd tanár Dombegyházon (Békés megye).

 

 

Felsőoktatás

 

2005-     Egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Kurzus: A neveléstudományi kutatások módszertana. 2010-től tanácsadó.

 

1994-    Egyetemi tanár (2009- emeritus) a Debreceni Egyetem bölcsészettudományi karának neveléstudományi tanszékén. Fő kollégiumok a szakos képzésben és tanárképzésben: Oktatás és társadalom 1-2, Oktatás és politika, Időszerű oktatáspolitikai kérdések.  Kötelező /választható foglalkozások a doktori programban: Comparative Education (angol nyelven), Kutatási szeminárium.  A nevelés- és művelődéstudományi doktori program szervezése és vezetése.

 

1993-94   Óraadó (Nevelésszociológia) a Soproni Egyetem társadalomtudományi intézetében.

 

1992-93   Óraadó (Nevelésszociológia) az egri Eszterházy Tanárképző Főiskola neveléstudományi tanszékén.

 

1991-92   Óraadó (A szociológia alapjai) a szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karának szociológia tanszékén (1991: megbízott tanszékvezető)

 

1990-91   Óraadó (Vallás- és nevelésszociológia) a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián.

 

1988-94   Címzetes egyetemi tanár a szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán.

 

1984-87   Óraadó (Nevelésszociológia) a szegedi József Attila Tudományegyetem pedagógia     tanszékén.

 

1981-83   Óraadó (Nevelésszociológia) a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola neveléstudományi tanszékén.

 

1978-80   Óraadó (Nevelésszociológia) a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán, a neveléstudományi, valami a művelődéstudományi tanszéken.

 

1973-77   Óraadó (Nevelésszociológia) a Budapesti Műszaki Egyetem tanárképző intézetében.

 

 

Kandidátusi (C.Sc) és doktori (Ph.D) disszertációk vezetése

 

Fokozatot szereztek

 

2009   Fináncz Judit:  Doktorjelöltek a munkaerő-piacon (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2008  Szilágyiné Szemkeö Judit: Életvilágok és a nevelés (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2008  Sipos László: Alapítványok az iskolában (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2008  Erdei Gábor: A vállalatok szerepe a felnőttkori tzanulásban (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2007  Drabancz M Róbert:  Disputák a kulturális igazgatásról (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2007  Benkő Brigitta: Szociálpedagógus hallgatók a felsőoktatásban és a munkaerő-piacon (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2006  Kleiszt Teréz: A népművelés és a szociális munka professzionalizációja (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2004  Szemerszki Mariann: A felsőoktatás privatizációja Magyarországon (Corvinus Egyetem szociológia doktori program)

 

1999  Kálmán Anikó: Köztisztviselő képzés PHARE támogatással (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

1998  Buda Mariann: Az iskola szellemisége és a társadalmi gyakorlat (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

1997  Sári Mihály: Város és művelődése (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

1986-90  Abdullah M. El-Ashab  Academic and Social Status of the Arab Studnets in Hungary. Budapest: Oktatáskutató Intézet dok. 4152 (Tudományos Minősítő Bizottság)

 

1981-84  Mageed Ali Ghanem  The Education System and Its Impact on the Development of a Local Society: A Yemeni-Hungarian Comparison. Budapest: Oktatáskutató Intézet dok. 879 (Tudományos Minősítő Bizottság)

 

1977-80  Adnan Abdul Rahim   Social Reality and Educational Goals of the Palestinian People. Budapest: Oktatáskutató Intézet dok. 4936 (Tudományos Minősítő Bizottság)

 

Abszolutóriumot szereztek

 

2009   Juhász Attila: Minőségpolitikák a felsőoktatásban (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2008   Jankó Krisztina:  Kis iskolák oktatáspolitikai problémái (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2005   Szabó Péter Csaba:  Magánosítás a kelet-európai felsőoktatásban (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2005   Nagy Krisztina:  Pedagógus és szociálpedagógus jelöltek szakmai attitüdjei (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2001  Tomasz Gábor:  A Széchenyi professzori ösztöndíj társadalmi hatásai (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

2000   Szabó Csaba:  Felsőoktatás és regionális munkaerő piac (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

1999   Bojda Bea:  Intézményi kutatások a felsőoktatásban (Debreceni Egyetem nevelés- és művelődéstudományi doktori program)

 

 

Tudományszervezés, elnyert pályázatok

 

2007-10     A felsőoktatás és felnőttképzés szerepoe a regionális átalakulásban (TERD). Támogató: OTKA

 

2007-08    A bolognai folyamat Közép-Európában. (BCE) Támogató: OKTK

 

2004-05   Felsőoktatási akkreditáció a kelet-közép-európai országokban. Támogató: OKTK

 

2003-05  A “debreceni iskola”: tanárképzési és pedagógiai irányzatok. Támogató: OTKA

 

2002-06  Regionális egyetem. Támogató: NKFP

 

2002-03  Akkreditáció a felsőoktatásban. Támogató: OKTK

 

2000-03  Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Támogató: OTKA 

 

1998-01  A Kiss Árpád hagyaték feldolgozása. Támogató: OTKA 

 

1998-99  Kisebbségi oktatás Közép-Európában: a magyarok esete. Támogató: OKTK 

 

1997-99  Intézményi kutatások a felsőoktatásban. Támogató: FKFP  

 

1997-98   Oktatásökológiai vizsgálatok Kelet-Magyarországon. Támogató: AMFK 

 

1996-97   Határmenti együttműködés a felsőoktatásban. Támogató: AMFK 

 

1996-97   Euroharmonizáció. Támogató: OKTK 

 

1996-99   Regionális együttműködés a harmadfokú képzésben. Támogató: OTKA 

 

1992-95  Határmenti együttműködés az oktatásügyben. Támogató: OTKA 

 

1991-94  Szakmai érdekszervezôdés az oktatásügyben. Támogató: OTKA 

 

1989-91   Az oktatásügy globális problémái (kutatási alprogram vezetése A közoktatás fejlesztését megalapozó kutatások c. országos  kutatási programban). Támogató: OTTKT (társadalomtudományi 4/1 sz. program).

 

1986-90   A felsőoktatás regionális fejlesztése (kutatási alprogram szervezése és vezetése A felsőoktatás fejlesztését megalapozó kutatások c. országos kutatási programban). Támogató: OTTKT (társadalomtudományi 4/2 sz. program).

 

1982-85   Az oktatási rendszer társadalmi-gazdasági és regionális feltételrendszerének változásai (kutatási alprogram vezetése A közoktatás fejlesztését  szolgáló kutatások c. kutatási programban. Támogató: Művelődési Minisztérium

 

1980-81   A Művelődési Minisztérium oktatáspolitikai osztálya elkészíti az általános iskolák fejlesztésének társadalmi-gazdasági programját a Lázár-kormány számára (a végrehajtás pénz híján nem kezdődött meg).

 

1976-80   Rendszer- és szervezetkutatási osztály szervezése és vezetése ugyanott. Az osztály az MTA elnökségi közoktatási bizottsága számára iskolaszervezeti koncepciót készít.

 

1974-75   Iskolakutató csoport szervezése és vezetése az MTA Pedagógiai Kutató Csoport keretében.

 

1970-80   A Köznevelés c. lap tudományos rovatának megszervezése és vezetése (előbb főállásban, majd mellékfoglalkozásként).

 

 

Fontosabb tanulmányutak

 

2005  Vendégtanár a Nottinghami Egyetemen, Nagy-Britannia. Kurzus: Political Transition and Educational Change

 

2003  Erasmus vendégtanár a Stockholmi Egyetemen, Svédország, Kurzus: The Educational System of Central and Eastern Europe.

 

2002  Erasmus vendégtanár a Readingi Egyetemen, Nagy-Britannia. Kurzus: Transition in Central and Eastern Europe

 

2001  Vendégtanár a litvániai egyetemközi Modern Didactics Center (Vilnius) meghívására. Kurzusok: Problem Based Learning; Understanding and Improving Student Learning; Researching and Monitoring Student Satisfaction.

 

2000    Erasmus vendégtanár a berlini Humboldt Egyetemen.

 

1999    Vendégtanár a Maastricht Center for Transatlantic Studies (Maastricht, Hollandia) szervezésében. Kurzus: Education and Globalisation 

 

1996    Vendégtanár a Vilniusi Egyetem neveléstudományi tanszékén (Vilnius, Litvánia) az Open Society Fund szervezésében. Kurzus: Comparative Education Policy.

 

1994    Vendégtanár a University of Hawaii at Manoa School of Education szervezésében (Hawaii, USA). Kurzus: East-European Change and Education

 

1991    Charles Benton vendégtanár a chicagói egyetem neveléstudományi tanszékén (Chicago, USA).

 

1989-90  Fulbright vendégtanár a Syracuse Universityn (USA). Kurzusok: Political Change in Eastern Europe; The Theory of the Educational Systems.

 

1985   Falusi térségek iskolafejlesztési problémái Indiában (Országos Ösztöndíj Tanács és ISA Nemzetközi Szociológiai Társaság).

 

1979   Felsőoktatási kutatás és kutatásirányítás Norvégiában (Országos Ösztöndíj Tanács).

 

1977   Ismerkedés az angolszász oktatásszociológia műhelyeivel Nagy-Britanniában (Országos Ösztöndíj Tanács, British Council).

 

1975   Az iskolahálózat regionális tervezésének és a kisiskolák működésének tanulmányozása  Hollandiában (Országos Ösztöndíj Tanács).

 

1972    Az oktatásügyi kutatásszervezés és finanszírozás tanulmányozása Svédországban (Oszágos Ösztöndíj Tanács).

 

 

Tudományos és társasági tagságok

 

2008-11        Az MTA Neveléstudományi Bizottságának elnöke

 

2008-           Az Oktatás és Társadalom c. könyvsorozat szerkesztő bizottsági tagja (Budapest: Új Mandátum Kiadó)

 

2007-           Az MTA Szociológiai Bizottság oktatásszociológiai albizottságának tagja

 

2007-10      A MAB minőségbiztosítási bizottságának tagja

 

2004-07     Az OTKA társadalomtudományi kollégiumának tagja

 

2003-         Az Új Ifjúsági Szemle szerkesztő bizottsági tagja

 

2002-06        Az MTA elnökségi köznevelési bizottságának tagja

 

2000-       A European Education (ISSN 1056-4934) nemzetközi tanácsadó testületének tagja

 

1998-        A WCCE (World Council of Comparative Education Societies) magyarországi képviselője

 

1998-        Az Esély a továbbtanulásra közalapítvány kurátora

 

1996-98    A Miniszterelnöki Hivatal gyermek- és ifjúsági koordinációs tanácsának tagja

 

1996-00    School Effectiveness and School Improvement (Lisse, NL: Swets, Zeitlinger) szerkesztő bizottsági tagja.

 

1996-05   Az Országos Közoktatási (Köznevelési) Tanács tagja

 

1995-       Az International Journal of Educational Development (Oxford, Nagy-Britannia) nemzetközi tanácsadó testületének tagja.

 

1995-03   A Magyar Felsőoktatás (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó) szerkesztő bizottsági, majd tanácsadó testületi tagja

 

1994-97  Az Országos (Magyar) Akkreditációs Bizottság pszichológiai és pedagógiai tudományági szakbizottságának tagja.

 

1993-     A Magyar Fulbright Szövetség tagja

 

1992-07  Az Unesco International Institute for Educational Planning (Párizs) igazgató tanácsának tagja (1992-2000), a nemzetközi tanácsadó testület tagja (2002-07).

 

1992-       Az Educatio (Budapest: Oktatáskutató Intézet) alapítója és főszerkesztője.

 

1991-00       A Magyar Unesco Bizottság tagja.

 

1991-       A Garland Publishers (USA) nemzetközi tanácsadó testületének tagja.

 

1991-       Az European Association of Institutional Researchers (EAIR) (Enschede, Hollandia) tagja, 1993-95  között a végrehajtó tanács tagja.

 

1990-95  Az European Institute of Education and Social Policy (Párizs, Franciaország) nemzetközi tanácsadó testületének tagja.

 

1990-     A Magyar Pedagógia (Szeged: MTA Pedagógiai Bizottság) szerkesztő bizottsági tagja.

 

1990-    Az MTA Pedagógiai Bizottságának tagja, a nevelésszociológiai albizottság elnöke (1990-2008).  

 

1990-    A Consortium of Higher Educational Researchers (Enschede, Hollandia) tagja, 1991-95: elnökségi tag.

 

1989-01     A Magyar Neveléstudományi Egyesület (HERA) alapító és elnökségi tagja.

 

1988-90  Az MTA Regionális Tudományos Bizottságának tagja.

 

1987-      Az International Political Science Association kisebbségkutató bizottságának tagja.

 

1984-86  A Management Professionals Association (Madras, India) vezetőségi tagja.

 

1983-      A Comparative Education Societies of Europe (Brüsszel, Belgium) egyéni tagja.

 

1982-91  A Magyar Politikatudományi Társaság tagja.

 

1981-90  Az Élet és Tudomány szerkesztő bizottságának tagja.

 

1981-90  A Művelődési Minisztérium pedagógiai szakbizottságának tagja, a nevelésszociológiai albizottság vezetője.

 

1980-94  Az MTA Szervezéstudományi Bizottságának tagja.

 

1979-     Az International Sociological Association tagja (1986-90 közt az oktatásszociológiai bizottság vezetőségi tagja, 1990-94 között alelnöke).

 

1976-     A Magyar Szociológiai Társaság tagja (1979-87: a szervezet-szociológiai szakosztály titkára; 1988-96: az oktatásszociológiai szakosztály alapítója és elnöke; 1990-96: a Társaság elnökségének tagja).

 

1970-90  A Magyar Pedagógiai Társaság tagja (1972-75: vezetőségi tag az összehasonlító szakosztályban).

 

1969-91  A Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagja (művelődéspolitikai szakosztály).

 

 

A tíz legfontosabb publikáció

 

2006       Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest: Új Mandátum

 

2005      Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Budapest: Új Mandátum

 

2004      "Understanding education in Europe-East: Frames of interpretation and comparison." International Journal of Educational Development 24, 5: 467-77. Társszerző: Polonyi Tünde

 

2004      Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája.  Budapest: Új Mandátum

 

2002     Határokon innen, határokon túl. Regionális változások az oktatásügyben 1990-2000. Budapest: Új Mandátum

 

2001    Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (4. jav. kiadás)

1992  Társadalmi tér és oktatási rendszer.  Budapest: Akadémiai Kiadó. Társszerzô: Forray R. Katalin

1992  Ethnocentrism in Education.Frankfurt a M: Verlag Peter Lang  Társszerzô és szerkesztő: Klaus Schleicher.

1985  Tudásgyár? Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó

1975  Hátrányos helyzet. Budapest: Tankönyvkiadó. (2. kiadás: 1978, 3. kiadás: 1985)