Pallas Debrecina

(Hátsó borító)

 

1828-ban a debreceni kollégium alumnus diákjai Pallas Debrecina címen egy csokor latin és magyar nyelvű verset adtak ki Péczeli József professzor gondozásában. Ezt a kiadványt tekintjük jelen sorozatunk első elődjének. A második előd időben valamivel közelebb van hozzánk. Az 1936-os Pallas Debrecina a kollégium tanárképző intézetének dolgozatait gyűjtötte egybe és tette közzé az intézet tíz éves fönnállása alkalmából. Ezeket a tanulmányokat az akkori intézet tagjai írták – tanárok és tanárjelöltek (szerkesztette Zsigmond Ferenc) -, tudatosan választva- vállalva az előd kiadvány nevét és szellemét.

 

A Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszéke mindkét elődjét vállalja. Ezért választottuk könyvsorozatunknak mi is a Pallas Debrecina nevet. Ez a választás azt jelenti – s emblémánk is ezt ábrázolja -, hogy értékeket vállalunk, amelyek a múltban gyökereznek, és tájékozódási pontokat keresünk, amelyek a gyorsan változó jelenben segíthetik a tájékozódót.

 

Amikor azonban a csaknem kétszáz éves nevet egy mai könyvsorozat címéül választjuk, egyben szakítunk is ezzel a múlttal. Az a pedagógia, amelyet a Pallas Debrecinában megjeleníteni szándékszunk, nem a tegnaphoz szól, hanem a mához. Korszerű segítséget kívánunk nyújtani általa azoknak – tanárjelölteknek, pedagógusoknak, doktori hallgatóknak és a többi érdeklődőnek -, akik a neveléstudományt magyar nyelven tanulmányozzák. Nekik írunk, szerkesztünk és adunk közre hazai és külföldi szövegeket – eredeti írásokat és szövegválogatásokat -, hogy együtt kapcsolódhassunk be a neveléstudomány nemzetközi áramlatába.

 

Jelen kötetünk, A Neveléstudomány értelmezései olyan írásokból közöl szemelvényeket, amelyek a nevelést más-más tudomány nézőpontjából közelítik meg. A könyv azt mutatja be, hogy a nevelés egyetemes emberi jelenség, amellyel a legkülönbözőbb tudományos nézőpontokból foglalkoznunk kell. A Pallas Debrecina új sorozatának 1. kötetét Brezsnyánszy László és Buda Mariann szerkesztette. 

 

Jelen kötetünk, A neveléstudomány értelmezései olyan írásokból közöl szemelvényeket, amelyek a nevelést más-más tudomány nézőpontjából közelítik meg. A könyv azt mutatja be, hogy a nevelés egyetemes emberi jelenség, amellyel a legkülönbözőbb tudományos nézőpontokból foglalkoznunk kell. A Pallas Debrecina új sorozatának 1. kötetét Brezsnyánszy László és Buda Mariann szerkesztette. 

 

Jelen kötetünk, a Tantervelmélet olyan írásokból közöl szemelvényeket, amelyek az oktatás tartalmáva foglalkoznak. Vagyis azzal a kérdéssel, hogy mit tanítsunk, mit tanuljunk, miből és hogyan válogassuk ki a legfontosabbakat. Legyen az időszerűség a vezérlő szempont, vagy inkább az időtállóságra figyeljünk? A Pallas Debrecina új sorozatának 2. kötetét Szabó László Tamás és munkatársai válogatták.  

 

Jelen kötetünk, az Összehasonlító pedagógia az oktatás és a nevelés nemzetközi összefüggéseit mutatja be. Bevezet az összehasonlítás történetébe, eredményeibe és munkamódszereibe, valamint a nemzetközi oktatásügyi szervezetek világába. A Pallas Debrecina új sorozatának 3. kötetét Henk van Daele (Gent) írásából Szabó László Tamás és tanítványai állították össze.   

 

Jelen kötetünk, A tanári pálya a pedagógusok életéről és munkájáról szól. Olyan írásokat gyűjt egybe, amelyek a pedagógus, a szociológus, a közgazdász, a statisztikus vagy az oktatáspolitikus szemszögéből láttatja ezt a nagyon is összetett, egyszerre vonzó és bonyolult hivatást. A Pallas Debrecina új sorozatának 4. kötetét Papp János szerkesztette.

 

Jelen kötetünket (Tantervelmélet) azokból az írásokból állítottuk össze, amelyek az olvasót a pedagógia hagyományosan központi kérdésébe, a tantervek összeállításának, kialakításának, szerkesztésének és elemzésének kérdéseibe vezetik be. A szemelvények megismertetnek az eltérő nézetekkel, és eligazítanak a korszerű vitákban. A Pallas Debrecina új sorozatának 5. kötetét Szabó László Tamás és munkatársai válogatták.